ဖင္ခ်ဲ့ပုတီး

ဖင္ခ်ဲ့ပုတီး ပါ ေနာက္ပိုင္းကိုစတင္

အသုံးျပဳ႕တဲ့အခါ

မစင္ေတြပါလာတက္ပါတယ္

ထိုမစင္ေတြမွ တဆင့္

မိမိ လိင္တံထဲဝင္ၿပီး ဂႏိုက် ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ေရာဂါ ပိုးမ်ားမဝင္ေစရန္

ဒီ ခ်ဲ့ထြင္ေရးပုတီး ျဖင့္

စတင္ သန္႔စင္ ထုတ္ၿပီးမွ

ဆက္ဆံ ၾကတာပါ။

သုံးဖူးသူတိုင္းသိပါတယ္

ခ်ဲ့ထြင္ေရးပုတီး 13000.ks

Wave money

M pite san

Kbz -CB ေငြႀကိဳလြဲစနစ္ျဖင့္

အၿပီးစီးပါဆယ္ပို႔ေဆာင္

ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ 09957900771

09441304877 09789387460.viber

M

andalay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s